Badania Trichoderma

wyniki badań

Uprawa soi

Zastosowanie w uprawie soi grzybów Trichoderma zmniejsza porażenie węglową zgnilizną korzeni (Macrophomina phaseolina) do około 60%. (JOURNAL OF PLANT PROTECTION RESEARCH Vol. 56, No. 1 2016).

Poniżej przedstawiono wyniki badań Szwajcarskiej firmy Andermatt Biocontrol AG nad zastosowaniem  Rhizobium i Trichoderma w uprawie soi.

wyniki badań

Uprawa pszenicy

Poniżej przedstawiono wykres obrazujący wpływ grzybów Trichoderma harzianum (zastosowanych do zaprawienia nasion) na plonowanie pszenicy (wyrażony w dt/ha) w regionach Jaipur oraz Kota w północnych Indiach w latach 2009-2011.

wyniki badań

Uprawa kukurydzy

Wpływ zaprawiania nasion na wzrost komponentów roślin w porównaniu z poletkiem kontrolnym, miejscowość Rampur, Indie rok 2018. (T1: rekomendowana ilość NPK (120:60:40 kg/ha = 100%) ; T2: Trihoderma viride ; T3: Pseudomonas fluorescens ; T4: Trihoderma viride + 50% NPK ; T5: Pseudomonas fluorescens + 50% NPK ; T6: T. viride + P. fluorescens + 100% NPK). Wykres obrazuje zwiększenie się (wyrażone w %) w stosunku do uprawy bez nawożenia (poletko kontrolne) elementów takich jak wysokość rośliny rośliny, długość liści, grubość łodygi, długość korzenia i wskaźnik pokrycia liściowego (LAI).

Wpływ zaprawiania nasion na wzrost wskaźników produktywności roślin w porównaniu z poletkiem kontrolnym, miejscowość Rampur, Indie rok 2018. (T1: rekomendowana ilość NPK (120:60:40 kg/ha = 100%) ; T2: Trihoderma viride ; T3: Pseudomonas fluorescens ; T4: Trihoderma viride + 50% NPK ; T5: Pseudomonas fluorescens + 50% NPK ; T6: T. viride + P. fluorescens + 100% NPK). Wykres obrazuje zwiększenie się (wyrażone w %) w stosunku do uprawy bez nawożenia (poletko kontrolne) elementów takich jak ilość biomasy liściowej, łodyg oraz kolb, a także plonowanie i masa tysiąca nasion.

wyniki badań

Potencjał trichodermy

Co roku w literaturze fachowej opisywane są setki doświadczeń z wykorzystaniem preparatów zawierających grzyby z rodzaju Trichoderma. Z uwagi na specyfikę działania tej grupy grzybów w badaniach najczęściej wykorzystuje się ich potencjał względem ograniczania występowania chorób. W tabelach obok przedstawiono wybrane przykłady (w języku angielskim).

Na zdjęciach poniżej można zaobserwować proces „zjadania” grzyba patogenicznego Sclerotium rolfsii przez Trichoderma sp.

Trichoderma VS Sclerotium
Etap 1

Trichoderma VS Sclerotium
Etap 2

Sprawdź gdzie kupić

Udaj się do punktu sprzedaży lub skontaktuj się z nami aby zakupić produkty TRICHODERMA