Biopreparaty mikrobiologiczne dla roślin

Bądź w symbiozie z naturą

Tworzymy zdrową i urodzajną glebę, bogatą w pożyteczne mikroorganizmy wspierające wzrost roślin. Robimy to dla nas oraz przyszłych pokoleń, ponieważ zdrowe rośliny i żywa gleba to przyszłość w kolorze zieleni.
Projekt bez tytułu
Zyskuj na symbiozie roślin i żywych mikroorganizmach

Nasza misja

Naszym nadrzędnym celem jest promowanie wzrostu i zdrowia roślin naturalnymi metodami dzięki możliwościom jakie dają nowoczesne laboratoria mikrobiologiczne.

Nasze preparaty zawierają żywe organizmy, które szybko kolonizują uprawy i pozwalają ograniczyć lub całkiem wykluczyć używanie środków chemicznych zanieczyszczających środowisko.

Poznaj nasze produkty

Nasze produkty polecają:

Jak działamy ?

Od wielu lat pracujemy nad izolacją pożytecznych mikroorganizmów z polskich gleb w celu optymalizacji biosyntezy pożądanych produktów oraz ulepszaniu ich własności biologicznych. Wiele szczepów mikroorganizmów w środowisku naturalnym wytwarza pożądane  metabolity zazwyczaj w niewielkich ilościach i zastosowanie ich w procesach biotechnologicznych czy to w produkcji przemysłowej jest nieopłacalne. Z tego względu cały czas poszukujemy szczepów mikroorganizmów o pożądanym wzroście i wysokiej aktywności metabolicznej. W oparciu o najlepsze szczepy powstają nasze produkty. Dzięki takim zabiegom wydajność produkcji np. penicyliny od czasów Fleminga zwiększyła się 20 tys. razy.

book

Do pożytecznych mikroorganizmów zaliczamy

czyli drobne pożyteczne mikroorganizmy (bakterie oraz grzyby), symbiontyczne lub komensaliczne, zasiedlające tkanki roślin. zasiedlające tkanki roślin.

to powszechnie występujące grzyby zasiedlające strefę korzeniową roślin naczyniowych i współżyjące z roślinami na zasadzie symbiozy.

to grzyby owadobójcze, które w sposób naturalny ograniczają występowanie szkodników w uprawach roślin – często będące jednocześnie endofitami.

są to grzyby posiadające zdolność pasożytowania na nicieniach lub ich paraliżowania.

Bakterie zasiedlające strefę korzeniową roślin motylkowych, które wiążą azot z powietrza i dostarczają go roślinom.

Plant growth-promoting bacteria (PGPB) to bakterie, które mogą wzmacniać wzrost roślin i chronić je przed chorobami i stresami abiotycznymi poprzez różnorodne mechanizmy.

Grzyby używane w piekarnictwie i stosowane przez człowieka od tysięcy lat, sprawdzają się również w rolnictwie jako środki kontroli biologicznej.

Biologiczna ochrona roślin

Metoda naturalnej (biologicznej) ochrony roślin polega na ograniczaniu występowania patogenów‘’ (chorób i szkodników) przy użyciu naturalnych metod i technik w celu utrzymania populacji np. szkodników na możliwie najniższym poziomie. W swojej kolekcji pożytecznych mikroorganizmów posiadamy zarówno szczepy grzybów oraz bakterii o udokumentowanych właściwościach ograniczających występowanie patogenów w uprawach roślin. Metody biologiczne wpływają korzystnie na jakość plonów, organizację i komfort pracy oraz są bezpieczne dla konsumentów i środowiska. Korzystnie wpływają na zdrowie i jakość gleby, wypierając z niej patogeny, zwiększając bioróżnorodność mikroflory oraz zwiększając udział pożytecznych mikroorganizmów.

Źródła wiedzy

 • Grzyby owadobójcze Beauveria bassiana i Metarhizium anisopliae pełnią rolę promotora wzrostu kukurydzy (Zea mays) – (w języku angielskim) publikacja: www.nature.com
 • Wykorzystanie endofitów i drożdży w ochronie roślin – publikacja: Pomorski ODR w Lubaniu
 • Mikroorganizmy wspomagające wzrost roślin (PGPM) pomagające w zrównoważonym rolnictwie: obecna perspektywa – www.researchgate.net – (w języku angielskim) Publikacja: International Journal of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Vol. 7 (2), May (2019)
 • BAKTERIE W ŚRODOWISKU ROŚLIN – WROGOWIE I SPRZYMIERZEŃCY – publikacja: KOSMOS Problemy Nauk Biologicznych Tom 70 (2021) Numer 4 (333) Strony 685–696
 • Czy dodatkowe szczepienia mogą zwiększyć nodulację soi i plon ziarna? – (w języku angielskim) publikacja: Agronomy Journal Volume 110 , Issue 2 (2018)
 • Nodulacja, pobieranie składników pokarmowych i plonowanie fasoli zwyczajnej zaszczepionej Rhizobium i Trichoderma w glebie kwaśnej – (w języku angielskim) publikacja: Journal of Agricultural Science; Vol. 8, No. 12; 2016
 • Ocena skuteczności kombinacji Rhizobium leguminosarum i Trichoderma spp. do zwalczania zgorzeli grochu (Pisum sativum L.) – (w języku angielskim) publikacja: Egyptian Journal of Phytopathology, Vol. 49, No. 1, pp. 1-14 (2021)
 • Wpływ koinokulacji Bradyrhizobium i Trichoderma na wzrost, rozwój i wydajność Arachis hypogaea L. (arachid) – https://www.mdpi.com/journal/agronomy – (w języku angielskim) publikacja: Agronomy 2020, 10, 1415
 • Poprawa plonowania i zdrowotności roślin strączkowych poprzez koinokulację Rhizobia i Trichoderma: globalna metaanaliza. – www.elsevier.com/locate/apsoil – (w języku angielskim) publikacja: Applied Soil Ecology 176 (2022)
 • Azot mineralizowalny i aktywność enzymów denitryfikacyjnych napędzają stężenie azotanów w dobrze odwodnionym kamienistym podłożu pod lucerną (Medicago sativa L.) –www.elsevier.com/locate/apsoil – (w języku angielskim) publikacja: Applied Soil Ecology

  176 (2022)

 • Inokulacja Trichodermą i pokos na synergistycznie zmienionej glebie dostępne składniki odżywcze, ryzosfera związki chemiczne i gleba społeczność drobnoustrojów, potencjalnie napędza wzrost lucerny. – www.frontiersin.org – (w języku angielskim) publikacja: Frontiers in Microbiology January 2019 Volume 9 Article 3241
 • Badania laboratoryjne i terenowe nad wpływem Trichoderma harzianum, szczepy bakteryjne Imazethapyr na inwazyjność Orobanche crenata w bobiku Vicia faba. – (w języku angielskim) publikacja: Asian Journal of Agriculture and Food Sciences Volume 06 – Issue 06, December 2018
 • Koinokulacja roślin soi z Bradyrhizobium japonicum i Trichoderma harzianum: Współistnienie obu drobnoustrojów […] – www.elsevier.com/locate/btre – (w języku angielskim) publikacja: Biotechnology Reports 26 (2020)
Rozwiń

Sprawdź gdzie kupić

Udaj się do punktu sprzedaży lub skontaktuj się z nami aby zakupić produkty TRICHODERMA